Gaelscoil Shlí Dála

Gaelscoil Website

Go to content

Main menu:Fáilte romhat chuig ár scoil. Déanfaidh foireann na scoile tréan iarract freastal ar gach páiste agus táimid dóchasach go mbeidh an scoil seo áit ina mbeidh páistí sona, sásta agus sábháilte i gcónaí.

You are very welcome to our school. Each child is valued in our school and we hope that this
school will be a safe and happy place for them.

Éiteas na Scoile

Is bunscoil lán-Ghaeilge mheasctha í Gaelscoil Shlí Dála. An phríomhaidhm atá againn ná oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil do na daltaí go léir.  Is scoil déchreidmheach an scoil seo agus cé go luacháilimid na traidisiúin Chríostaí, cuirtear fáilte roimh gach páiste is cuma cén creideamh atá iontu. Tá sé mar aidhm ag Gaelscoil Shlí Dála maitheas i ngach páiste a chothú agus a thabhairt chun foirfeachta agus gach páiste a chur ar thóir na maitheasa sa saol atá thart air/uirthi. Táthar ag súil go rachaidh a saol scoile i bhfeidhm orthu go dearfach le linne a tréimhse sa Ghaelscoil, agus go mbeidh cuimhní deimhneacha acu ar a saol scoile amach anseo. Is í an Ghaeilge teanga na scoile.

 
Back to content | Back to main menu